Ing. Jiří Souček

PROJEKTY RODINNÝCH DOMŮ

Projekty bytových a občanských staveb

Inženýrská činnost

- vyjádření dotčených orgánů a provozovatelů sítí
- vyřízení územního rozhodnutí, územního souhlasu, ohlášení stavby a stavebního povolení
- autorský dozor

Projekční práce

- projekty rodinných domů a bytových domů
- přístavby, nástavby, rekonstrukce a půdní vestavby
- rekonstrukce bytových jader panelových objektů
- projekty průmyslových staveb (PREFA)
- občanské stavby (stavby občanské vybavenosti)
- vizualizace staveb
- projekty TZB - ZTI

Pasportizace

- digitalizace výkresové dokumentace
- zaměření a zhotovení dokumentace stávajícího stavu

Poradenství

- pomoc při výběru dodavatele
- výběr vhodného stavebního materiálu
- tepelně technické posouzení staveb
- funkční návrh skladeb složených konstrukcí
- řešení detailů
- výběr vhodných výplní otvorů
- výpočet tepelných ztrát budovy

Zprostředkovatelské služby

- polohopisné a výškopisné zaměření pozemku
- radonový průzkum
- inženýrsko-geologický průzkum
- statika a dynamika staveb
- návrhy interiérů
- průkaz energetické náročnosti budovy
- energetický audit
- dopravní řešení staveb
- studie využití alternativních zdrojů
- projekty TZB – UT, P , VZT, E, SLP
- návrhy interiérů
- výkazy výměr, rozpočty a kalkulace
- požární řešení
- gastronomická řešení