Ing. Jiří Souček

PROJEKTY RODINNÝCH DOMŮ

Projekty bytových a občanských staveb

Kampara s.r.o.

- realizace staveb, projekční činnost


Ing. Antonín Tesař

- realizace staveb, projekční činnost


Ing. Ivan Koudelka

- statika a dynamika staveb


Zdeněk Nasadil

- požárně bezpečnostní řešení


Ing. Lenka Prokšová

- průkaz energetické náročnosti budovy
- energetický audit


Michal Stehlík

- ralizace staveb, projekční činnost


Ing. Stanislav Beránek

- dopravní řešení staveb


Jan Horgoš

- výkazy výměr, rozpočty a kalkulace


QUANTUM a.s.

- studie využití alternativních zdrojů


Ing. arch. Petr Brandejský

- návrhy interiérů


Pavel Koch

- polohopisné a výškopisné zaměření pozemku


Ing. Jan Surý

- radonový průzkum


Ing. Dan Balun

- inženýrsko-geologický průzkum


Roman Carda

- technologie v oboru gastronomie